เทคนิคปลูกมันเทศ ให้สวย ให้ขายได้ราคา ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

การปลูกมันเทศนั้นถือเป็นอีกหนึ่งวิธีทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรได้และยังเป็นที่ต้องการของชาวไทยด้วย โดยการปลูกมันเทศให้ลงหัวได้ดีนั้น ปัจจัยที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ เรื่องของโครงสร้างของดิน สภาพดินที่ปลูกมีผลต่อการลงหัวของมัน

วิธีการเตรียมแปลงปลูก

เริ่มจากเตรียมดินและตากดินไว้ประมาณ 10 วันจากนั้นก็ไถแปรงยกร่องให้เป็นรูปรูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 80 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร

การจัดระบบน้ำในแปลงปลูกมันเทศ

โดยเป็นส่วนสำคัญแม้เกษตรบางคนจะไม่สนใจแต่นี้จพเป็นมากหากมา ปลูกในฤดูแล้งอาจจะมีการให้น้ำแบบท่วมแปลงบ้างเท่านั้น แต่การปลูกมันเทศสมัยใหม่ควรจะมีการจัดระบบน้ำที่ดี ควรมีการวางระบบน้ำแบบสปริงเกลอร์ ซึ่งมีรัศมีกระจายน้ำได้ 5 เมตร
เตรียมท่อนพันธุ์มันเทศอย่างไร

ในการตัดท่อนพันธุ์ ควรจะตัดให้มีความยาวราว 30 เซนติเมตร จะไม่ลิดใบทิ้งหรือลิดทิ้งก็ได้ เนื่องจากยอดมันเป็นพืชที่แตกยอดออกมาใหม่ได้ง่าย ถ้าลิดใบทิ้งก็จะทำให้ เมื่อตัดท่อนพันธุ์มาแล้วควรจะมัดรวมกันเป็นท่อนหรือเป็นกำ เอาใบตองหรือกระสอบปุ๋ยห่อมัดเอาไว้

ควรนำท่อนพันธุ์แช่น้ำยาฆ่าแมลง จุ่มแช่ไว้นานราว 10 นาที หลังจากนั้น ให้นำมัดวางไว้ในที่ร่ม รดน้ำ เช้า-เย็น ประมาณ 2-3 วัน ยอดท่อนพันธุ์ก็จะมีรากงอกออกมาตามข้อ แสดงว่าท่อนพันธุ์พร้อมปลูกลงแปลงแล้ว

การปลูกมันเทศสายพันธุ์ต่างประเทศ

และก่อนที่จะปลูกนั้นควรตะมีการลงน้ำในแปรงก่อนอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ดินนั้นชุ่มชื่น และปลูกได้รวดเร็ว โดยระยะนั้น อยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร จากต้นถัดไปควรจะวางยอดท่อนพันธุ์ทำมุม 45 องศา ฝังลึกลงดิน 2-3 ข้อ ของท่อนพันธุ์มันเทศ และให้ข้อโผล่พ้นดินขึ้นมา ประมาณ 2-3 ข้อ หลังจากนั้น กลบดิน

ปลูกมันเทศในถุงดำ

ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากที่ปลูกท่อนมันเทศลงดินไปแล้ว จะต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะ 3 วันแรก จะต้องให้ทุกวัน เช้า-เย็น หลังจากนั้น จะให้น้ำวันเว้นวัน หรือ 3 วัน หรือ 5 วัน หรือ 7 วัน ต่อครั้ง

แต่การให้น้ำนั้นต้องสังเกตจากความชื้นของดินเป็นหลัก เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูกในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน หลังจากมันเทศอายุได้ 2 เดือน ก็จะเริ่มห่างน้ำ อาจจะให้เดือนละ 2-4 ครั้ง ตามความเหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ และควรฉีดปุ๋ยทางใบควบคู่กัน

การปลูกมันเทศในแปลงที่มีการเตรียมดินและระบบน้ำที่ดี ได้มีการประยุกต์วิธีการปลูกในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีพื้นที่น้อย อยู่ในบ้านจัดสรรหรือปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริม ด้วยการ “นำมาปลูกในพื้นที่จำกัด”

สำหรับวัสดุปลูกที่สำคัญคือ

ดินร่วน แกลบดำ แกลบดิบ และปุ๋ยคอกเก่า ในอัตราส่วน 1:1:1:1

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำวัสดุปลูกใส่ในถุงให้เต็มและอัดให้แน่น จากนั้น นำถุงพลาสติกไปวางไว้บริเวณกลางแจ้ง รดน้ำให้ชุ่ม นำยอดมันเทศที่เตรียมไว้ (ตัดยอด ให้มีความยาว 30 เซนติเมตร)

ใช้ไม้แหลมแทงดินในถุงให้เป็นรู และให้รูเฉียงประมาณ 45 องศา และจากนั้น นำยอดปลูกลงไปให้มีความลึก ประมาณ 3-5 ข้อ

โดยจำนวนยอดที่จะปลูกลงไป ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่เลือกใช้ เช่น ถุงดำ ก็จะใช้ยอดพันธุ์มันเทศราวๆ 3-5 ยอด

กดดินให้แน่นพอประมาณ ช่วง 7 วันแรก และควรจะรดน้ำเป็นประจำทุกเช้า (ระวังอย่าปล่อยให้ถุงแห้งขาดน้ำ) หลังจาก 7-10 วัน

จะพบว่า ยอดมันที่ปักชำลงไปเริ่มแทงรากออกมาให้เว้นการให้น้ำให้ห่างขึ้นเป็นวันเว้นวัน และห่างเป็น 2-3 วัน ต่อครั้ง ตามความเหมาะสม

การปลูกมันเทศในถุงพลาสติกมีการใส่ปุ๋ยเคมีบ้าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ในช่วงแรกใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 เพียง 1 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน และโดยเฉพาะเมื่อต้นมันเทศมีอายุครบ 2 เพื่อให้หัวมันเทศใหญ่ มีรสชาติหวานตามสายพันธุ์ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศ อายุต้นจะต้องเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 140 วัน โดยการดูนั้นอาจมีการขุดมาสุ่มดูว่าได้แล้วหรือยัง

สำหรับมันเทศนั้นในปัจจุบันถือเป็นที่ทีต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งมันเทศนั้นมีคุณประโยชน์สูงมาดในบางประเทศนั้นก็กินแทนข้าวเลยทีเดียว

ชาวไทยใครสนใจก็ลองศึกษาข้อมูดีดีแล้วไปปลูกกันดูนะคะ

ข้อมูล https://www.ntbdays.com/kaset/4889