ข้อคิดดีๆ 5 ข้อ เมื่ออายุมากขึ้น จะแก่อย่างไรให้ลูกหลานรัก

1 ต้องรู้จักวางอารมณ์

สังคมในอดีตมีความย ากของคนในอดีต สังคมในปัจจุบันมีความยากของคนในปัจจุบันเช่นกันอย่าเอาความคิดเรามาเป็นที่ตั้งไม่พอใจอะไรก็ว่าลูกหลานด้วยอารมณ์

ถ้าทำเช่นนี้ครั้งหนึ่ง คุณธรรมจะหายไปครั้งหนึ่ง วาสนาของลูกหลานหายไปส่วนหนึ่ง เพราะพ่อแม่คือพระพรหมของลูก หากพ่อแม่เอาแต่ แช่งด่าลูกหลานจะเจริญได้อย่างไรกัน

2 เมื่ออายุมากขึ้น ต้องรู้จักวางมือ

คุณไม่มีทางทำงานไปได้ตลอดชีวิต หรือ คิดดูแลลูกหลานไปจนวันสุดท้ายของเขา ฉะนั้นต้องรู้จักวางมือ ลูกหลานมีบุญวาสนาและทางเดินของลูกหลานเอง

หากคิดแทนไปเสียหมด คุณนั่นแหละที่จะ เหนื่อยตลอดชาติ วันหนึ่งที่คุณจากไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างไรกัน การรู้จักวางมือคือการฝึกเชื่อใจในลูกหลานของเรา และเป็นการส่งเสริมลูกหลานไปในตัวด้วย

3 อายุมากขึ้นแล้ว ต้องรู้จักตัดใจ

บางสิ่งบางอย่าง เมื่อสูญเสีย ไปแล้วก็อย่าได้ยึดผูก คิดให้ได้ว่าเดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้ว และวันสุดท้ายในชีวิตคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้น ฉะนั้น ตัดใจได้ในสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว จะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ควรมีอยู่ไว้ได้

4 เมื่ออายุมากขึ้นให้รู้จักปล่อยวาง

ต้องรู้จักปล่อยวางเรื่องราวบางอย่าง ที่ควรต้องปล่อย เพราะใจของคนเราแบกรับได้จำกัดอย่าเอาแต่คับแค้นฝังใจ ปล่อยวางตำแหน่งฐานะที่เคยดำรง ปล่อยวางอดีตเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เป็นสุขได้ในวัยชราให้ได้

5 อายุมากขึ้นก็เปรียบไปดั่งไม้ใกล้ฝั่ง

ตัณหา ต้องลดลง ความโลภ ความโกรธหลง ต้องลดลง คุณธรรมความสุขุมจะต้องมากขึ้น ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต้องมากขึ้น หมั่นเตือนตัวเองเอาไว้ว่า อยู่ให้ลูกหลานเคารพรัก มิใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาดกลัวจนไม่มีใครยอมเข้าใกล้

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์